Integrationens gåde

Flygtninge skal i job fra dag 1, siger socialdemokraterne i nyt, politisk udspil – og der er på Christiansborg en bred enighed om, at et job er vejen til integration i det danske samfund.

Men er det nu så simpelt? Er et job altid vejen til at blive integreret? Og hvad vil det sige at blive integreret?

Er det at være overbevist om demokratiets fortræffeligheder? I så fald er det et problem for de cirka 40% af alle muslimer, der mener, at Koranen skal have en central plads i dansk lovgivning. Læs mere her: http://politik.tv2.dk/2015-10-19-fire-ud-af-ti-danske-muslimer-loven-boer-bygge-paa-koranen

Eller er integration at være tolerant og rummelig overfor andre kulturer og religioner? I så fald kan man med rette anføre, at mange også født i Danmark af danske forældre, der hedder fx Jensen og Hansen, på ingen måde er integreret.

Så måske er det ikke så enkelt. Når det er sagt, er der ingen tvivl om, at det at få et job er godt for den enkelte og den enkeltes eget selvværd. MEN – for der er stadig et men.

De job, som man vil give flygtninge, er tredjerangs-jobs, som flygtningene i øvrigt ikke skal have løn for, men sulte-ydelser, hvis det er på det offentlige arbejdsmarked – eller en lav indslusningsløn, hvis det er det private arbejdsmarked.

Det er ikke i orden. Dels fordi man skal have løn for det arbejde, som man laver – og dels fordi det vil skubbe andre – primært ufaglærte – ud i arbejdsløshed.

Det er med andre ord den sædvanlige del-og-hersk-mentalitet, hvor flygtninge på den ene side og ufaglærte på den anden slås om smulerne – og ingen tænker på at rette skytset hen dér, hvor det burde rettes hen: Mod samfundets top, der år for år rager mere og mere til sig.

For ja, vi har faktisk råd og mulighed for at give ALLE ordentlige vilkår, hvis vi blev bare lidt bedre til at deles om goderne.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

At være dansk er …

Apropos den nye regerings snak om at være dansk. Så kommer her Danmarksbloggens bud på det:

At være dansk er 

1) At sikre et frit og åbent liv for alle danskere ved de danske kyster – og ikke at tillade bebyggelse ved kysterne, som regeringen vil gøre det

2) At interagere med andre folkeslag og andre lande – og ikke lukke alt og alle ude, som regeringen vil gøre det

3) At sørge for at alle får en fair løn og behandling på arbejdspladsen – og ikke starte et løn-ræs mod bunden, som regeringen vil gøre det

4) At sørge for at alle danskere kan leve et værdigt liv, uanset om de er gamle, unge, syge eller raske – og ikke starte en massakre på de sociale ydelser til fordel for skattelettelser, som regeringen gør nu

5) At alle sikres en gratis og god behandling i sundhedssystemet – og ikke starte en brugerbetaling, som regeringen vil gøre det

Konklusion: Løkkes regering er altså ganske u-dansk

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Lige løn for lige arbejde – også når man er flygtning

Det er snart 40 år siden, at loven om lige løn for lige arbejde blev vedtaget i Danmark.

Filosofien bag er enkel: Yder man det samme, skal man selvfølgelig også betales det samme i løn. Enkelt og så indlysende, at det burde være logik for alle – især i et rigt land som Danmark.

Men nej, nu foreslår Dansk Flygtningehjælp, at flygtninge skal have en lavere startløn, så de lettere kan komme i arbejde. Læs mere her:

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2015/05/19/074207.htm

Dét holder jo ikke en meter – og det er hverken fair overfor flygtningene eller overfor de (i forvejen job-svage) danskere, som nu ikke har en chance for at få de jobs, da arbejdsgiverne selvfølgelig vælger den løsning, hvor de skal betale mindst i løn. 

Arbejdsgiverne er så ikke tilfredse her – de vil have de små sociale ydelser og de lave lønninger endnu længere ned. Hvor grådig kan man lige blive,? spørger Danmarksbloggen og minder om, at det er til skade for et samfund, hvis der er stor ulighed …

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Ryanair – og det gode i høj løn og høj skatteprocent

Danmarksbloggen har modtaget følgende tanker om det gode i høj løn og høj skatteprocent:

Ryanair´s etablering i Danmark får mig til at tænke på, at der findes flere måder, hvorpå mindsteløn m.m. kan bestemmes i et land. Fx kan man lade politikerne bestemme det 100%. Det tror jeg ikke, at mange i Danmark ønsker. Så kan man lade det være op til den enkelte, eller man kan melde sig ind i en organisation og lade den forhandle for én.

Se, det er faktisk en lidt sjov tanke.

For når du skal købe en flybillet, så vil du sikkert ønske, at flypersonalets løn ikke er så høj, for så er din billet potentielt billigere.Men når du skal have din egen løn, vil du (eller mange vil i hvert fald) gerne have en høj løn.

Ved at forhandle gennem organisationer får alle medarbejdere en gennemsnitlig højere løn end ved individuel forhandling. Det betyder, at din flybillet koster mere. Du vil måske også påstå, at du kan forhandle en bedre løn hjem end overenskomsterne har fundet frem til.

Det er meget muligt…. Lige nu!

Men slipper arbejdstagerorganisationerne taget, og man lader “det frie marked” styre, så er det kun et spørgsmål om tid, inden også din løn falder – eller du mister dit arbejde til en anden, der kan lave det samme arbejde til en meget lavere løn.

Priserne på varerne vil falde (eller arbejdsgiverne vil score en højere gevinst) og skatteindtægterne vil ligeledes falde. Derved vil mulighederne for at hjælpe de svageste i samfundet på sigt forringes væsentligt.

Jeg tror på, at en af grundene til at vi i Danmark igen og igen kaldes verdens lykkeligste folk er, at vi har den velfærd, som bl.a. arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne har været med til at skabe. Altså nogle fornuftige rammer for hvad man skal yde for at kunne få denne relativt høje løn.

Skrevet af: Ole Frederiksen, it-udvikler

Ryanair´s flybilletter er altfor dyre

Det irske luftfartsselskab Ryanair etablerer sig i Københavns Lufthavn. Det er skade. Deres løn- og medarbejderpolitik er en direkte trussel mod den danske skatte- og arbejdsmarkedsmodel.

Den gode nyhed er heldigvis, at det kan vi gøre noget ved. Og dét endda temmelig nemt.

Vi skal blot lade være med at købe Ryanair´s flybilletter.

Som alle andre virksomheder er Ryanair nemlig sat på jorden for at tjene penge, og hvis ikke de gør det, så lukker de igen.

Ergo: Lad være med at købe Ryanair´s flybilletter – uanset hvad de koster. På den lange bane er Ryanair´s flybilletter også altfor dyre. Meget dyrere end nogen andre flybilletter faktisk.

Ryanair´s flybilletter er nemlig et skridt på vejen til at skabe en klasse af working-poor – og det skal vi ikke have i Danmark, da det er en direkte trussel mod hele det danske velfærdssamfund.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Velfærdsturisme i Danmark

Debatten raser i disse dage om den såkaldte velfærdsturisme.

De radikale åbnede ballet til deres nytårsstævne i Nyborg i weekenden, hvor økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager sagde, at udlændinge afleverer flere penge til den danske stat end de modtager. Det var en udmelding, der selvsagt fik især Dansk Folkeparti op af stolene.

Ja, Kristian Thulesen Dahl beskyldte regeringen for at bryde Grundloven. DF´s formand mente, at Danmark havde rettet ind i forhold til EU vedrørende de såkaldte optjeningsprincipper, således at det blev nemmere for udlændinge at opnå dansk velfærd som fx børnechecken.

Og siden har debatten gået – også i dagens spørgetime i Folketinget. Argumenter og tal er som gårsdagens snefnug føget gennem luften. Og det ender let med at blive et spørgsmål om at hæfte sig ved de fakta, som understøtter den holdning, som man havde i forvejen.

For ja, udlændinge afleverer flere penge til staten end de modtager. Men omvendt stiger antallet af udlændinge på dagpengene også. Og sådan kan man blive ved med at smide tal og fakta i hovedet på modparten.

Danmarksbloggen mener, at sagen er meget enkel. Det drejer sig om ret og pligt.

Gør din pligt og kræv din ret, som det endda hed engang i en mere solidarisk tid end nutiden.

Med andre ord: Er man bosat i Danmark og arbejder for en dansk arbejdsgiver og tjener en dansk løn og betaler en dansk skat, så skal man også kunne modtage de samme sociale ydelser som alle andre i Danmark.

Dét er meget enkelt og kaldes lige behandling af mennesker.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk