Løkke og co. optræder igen som en rockerbande

En god ven af Danmarksbloggen sammenlignede engang Venstre med en rockerbande. Det var dengang, at Carl Holst tog en for holdet og gik af som forsvarsminister. Noget Holst selvfølgelig kun gjorde i forventning om efter endt afsoning – her dog behageligt på bagerste række i folketinget – igen at kunne smykke sig med gyldne kæder og magt.

Og nu er vi der igen, hvor sammenligningen med en rockerbande virker ligefor. Her i versionen: Bossen selv og hans nærmeste truer sig til at få det, som de vil have det.

Det er nemlig kommet frem, at Løkke og hans håndlangere angiveligt har presset embedsmændene i Miljø- og Fødevareministeriet til at favorisere landbruget så meget som overhovedet muligt. På mange møder gennem flere måneder skal Venstre-folkene have udsat embedsfolkene for vedvarende spørgsmål om, hvorfor man ikke bare kunne gennemføre 16-punkts-planen uden at kompensere med andre miljøvenlige initiativer.

Læs mere her: http://www.dr.dk/nyheder/politik/el-kalder-loekke-i-samraad-om-landbrugspakken

Enhedslisten har derfor også kaldt Løkke i samråd. Han er så pt. i Washington for at sælge … ja, landbrugsprodukter til USA. Men Løkke kommer jo hjem igen – hjem til en situation, hvor der – utroligt, men sandt – er endnu mindre tillid til statsministeren, end der var, inden han rejste.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Decorum-kravet – også til politikerne

Det er blevet foreslået, at imamer også skal leve op til decorum-kravet, altså det krav, der siger, at personer i offentlig tjeneste af hensyn til jobbet skal opføre sig lidt bedre, lidt pænere end andre – både på jobbet og i privatlivet.

Man kan også kalde decorum-kravet et værdigheds- og vandelskrav. Decorum er i øvrigt latin og betyder sømmelighed, og henvender sig altså til alle dem, der bærer såkaldt gyldne kæder.

Det menes, at det var søhelten Herluf Trolle, der så at sige genopfandt begrebet i Danmark tilbage i 1565. Det kendes nemlig også fra det gamle Rom. Det var dog først i Danske Lov fra 1683, at decorum-kravet blev en fast bestemmelse, der især gjaldt lærere, præster og dommere. I dag er det en del af Tjenestemandsloven.

Danmarksbloggen synes, at decorum-kravet er helt fantastisk – og at det selvfølgelig skal gælde imamer, som det skal gælde alle andre, der udøver religion i Danmark.

MEN det skal da sandelig også gælde dem, som i den grad har de gyldne kæder i vort land, nemlig politikerne. Tænk hvis ikke kun offentlig ansatte, men også folkevalgte skulle leve op til kravene om værdig opførsel. Så ville den nuværende regering være nødt til at gå af. For den opfører sig mildest talt skammeligt overfor ældre, børn, arbejdsløse og andre udsatte.

Så et stort ja til decorum-kravet herfra – i den udvidede version vel at mærke.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Samme pligt for Über som for Ryanair

For ikke så mange måneder siden var en aktiv arbejdskamp med til at forhindre flyselskabet Ryanair i at skabe dårlige løn- og arbejdsforhold i Danmark.

Nu handler det så om pirattaxierne i Über, hvor de såkaldte chauffører hverken har uddannelse, førstehjælpskursus eller noget af alt det andet, som en uddannet taxi-chauffør og vognmand SKAL have i forhold til loven.

For Danmarksbloggen er det soleklart, at de danske love og regler bør gælde for alle – også Über.

Så det er under al kritik, at Henrik Sass Larsen og socialdemokraterne ikke vil støtte et forslag om at få dannet en særlig indsatsgruppe under SKAT med netop det formål at stoppe forehavender som Über.

Læs mere her: http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-03-29-s-traekker-stotten-flertal-for-oget-indsats-mod-uber-smuldrer

I kampen for ordentlige løn- og arbejdsvilkår skal ALLE støttes – det burde sige sig selv.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Trodsigt vise at hjerterne stadig slår …

Få dage efter terrorangrebet i Paris i november 2015 skrev Danmarksbloggen dette digt.
Idag i Bruxelles kom så fortsættelsen … desværre.
Men ordene gælder endnu: Vi skal trodsigt vise, at hjerterne stadig slår.

For hellere dø stående end leve på knæ, som Charlie Hebdo´s dræbte redaktør Stephane Charbonnier (Charb) sagde det.

Digt: Bare en regnvejrsmorgen

Bare en regnvejrsmorgen,

Alt er koldt og vådt,
I går brændte lysene på Kgs. Nytorv,
Nu er alt igen november-gråt.

Vi fortsætter vores liv –
på overfladen som var intet hændt,
men inde i os
ligger det hele gemt.

For vi husker København og Paris.
Og vi ved, at det vil ske igen,
at kugler og bomber
råt vil ramme både fjende og ven.

Men vi ved ikke hvor,
Og vi ved heller ikke hvornår,
Men indtil da skal vi leve og le,
trodsigt vise, at hjerterne stadig slår.

For angsten må ikke tage over,
og hadet må ikke vinde,
istedet skal vi søge dybt i vores hjerter
for dér næstekærlighed og mod at finde!!!

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Kan man vænne sig til terror?

I skrivende stund er det ikke bevist, at det var terror, der var årsag til eksplosionerne i lufthavnen i Bruxelles i Belgien – og en metro-station inde i Bruxelles. Men sandsynligheden for at det er terror må – især i lyset af de nylige anholdelser af terrorister i området – være overvældende.

Under alle omstændigheder så aktualiserer det spørgsmålet om, hvorvidt man kan vænne sig til terror. Danmarksbloggen tror, at svaret – desværre – er ja. At det kan man godt – men ikke uden en høj pris.

En pris, hvor man deler mennesker op i dem og os. Hvor dem er = dem, der vil skade os, og som vi derfor skal sørge for ikke kan komme til at skade os. Det er – psykologisk set – også en forståelig mekanisme.

Desværre har det også krigen i sig. En konfrontation, der i denne situation betyder, at muslimerne bliver mere og mere uglesete i Europa, og at den store krig mellem islam på den ene side og kristendommen/en sekulær verdensopfattelse på den anden rykker et skridt nærmere.

For det bliver dag for dag farligere og farligere at leve i Europa, og det letteste er at dele mennesker op i dem og os. Men vi skal huske at insistere på menneskeligheden. På at det enkelte menneske er mere end sin religion/livsopfattelse. På at vi skal holde fast i vores frihedsrettigheder – og menneskeværd.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Jeg nejede for Anker …

En af de allerstørste danskere nogensinde, Anker Jørgensen, gik ud af tiden i går.
I den anledning har Danmarksbloggen fået lov til at bringe dette smukke eftermæle skrevet af skolelærer Katrine Paludan Kristensen. Ankers væsen og betydning kan simpelthen ikke beskrives finere:

Jeg har en gang mødt dronningen. Hun smilede til mig, og jeg smilede retur og gik videre. For et par år siden mødte jeg Anker Jørgensen på gaden på Christianshavn. Helt instinktivt kom jeg til at neje …

Det blev jeg faktisk lidt flov over, men Anker grinede bare over hele femøren. Det hjalp.

Anker Jørgensen var statsminister på det tidspunkt, hvor jeg begyndte at forstå, hvad politik er for noget. Måske var det derfor, jeg kom til at neje. Måske var det fordi, han fik det fine hverv til at virke som om vi alle kunne opnå det. Jeg ved det ikke, men han er den eneste, jeg har nejet for.

Statsministeren, der voksede op i de fattigste kår, holdt nytårstale iført islændertrøje, og som valgte lejligheden i Sydhavnen til fordel for Marienborg, er død. Jeg frygter, at en æra er død med ham.

Må han hvile i fred.

Skrevet af: Katrine Paludan Kristensen 

Trepartsforhandlinger gavner de forkerte

Danmarksbloggen er ikke imod flygtninge. Tværtimod er Danmarksbloggen tilhænger af at hjælpe mennesker i nød.

Men gårsdagens trepartsforhandlinger gavner ikke andre end offentlige institutioner og private virksomheder, der nu kan få flygtninge til at arbejde for sig til en løn markant mindre end dansk mindsteløn.

Danmarksbloggen spår derfor, at især danske ufaglærte kommer til at miste deres arbejde, som så efter en tid vil blive overtaget af flygtninge i integrationens navn.

Og integration er fin. Men det vil også – når det sker på denne måde – skabe flere arbejdsløse, især blandt de ufaglærte, der i forvejen har en høj arbejdsløshed og er truet af fattigdom. På den længere bane betyder det derfor også flere på kontanthjælp – og dermed flere med en øget risiko for at blive hjemløse og syge.

Det siger sig selv, at en sådan situation IKKE gavner forståelsen for flygtninge. Nok tværtimod desværre.

Var der nogen rimelighed til, så skulle det heller ikke være dem, der har mindst, der skal dele med de ulykkelige flygtninge. Men derimod de rigeste 5%, der år for år får mere og mere, som de blot stikker ned i de forvejen bugnende skattekister.

De rigeste 5% kunne nemlig – uden at gå det mindste ned i luksus-levestandard – snildt betale, hvad det koster at hjælpe flygtningene. Og det burde de.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Hvor er jobbene?

Så stemmes kontanthjælpsloftet igennem. Det vil skabe incitament for at få et job, siger de blå. Vrøvl, siger Danmarksbloggen.

For sandheden er, at fattigdommen vil vokse – at de syge kun bliver mere syge – og at flere sættes på gaden – og at uligheden kun vil blive større.

Sandheden er OGSÅ, at de jobs, som kontanthjælpsmodtagere iflg. blå blok skal tage, ikke findes. Der er nemlig ikke 175.000 ledige jobs i Danmark. For så mange mennesker er der pt. på kontanthjælp.

Så fokus burde være på at skabe jobs (foruden at gøre syge raske). På at fortælle arbejdsgiverne at de OGSÅ har et socialt ansvar til at skabe jobs – og til at betale dansk løn, så de ansætter danske ledige – og ikke importerer billig østeuropæisk arbejdskraft.

Endelig burde det politiske fokus være på at forhindre den store skattesvindel, som gør, at statskassen går glip af milliarder.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Demo mod kontantshjælpsloftet

En meget vigtig demo finder sted idag – nemlig den mod genindførelsen af kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen.

Det foregår på Christiansborg Slotsplads kl. 12 – 13.30. Læs mere her:
https://www.facebook.com/events/1132124890145219/

Og kan du ikke komme, så læs her 10 grunde til hvorfor det er en ualmindelig dårlig ide at genindføre kontanthjælpsloftet:

1) Tusindvis af familier vil blive sat på gaden
2) Børnene bliver de største tabere med det nye kontanthjælpsloft
3) Kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen vil ikke skabe nye jobs
4) Det er ikke til at finde nye boliger til de udsatte familier
5) De handicappede rammes fortsat hårdt
6) Kvinder rammes særligt hårdt
7) Lavere ydelser giver lavere lønninger
8) Det kan allerede godt betale sig at arbejde
9) Nedskæringer kan kun finansiere en minimal skattelettelse
10) Uligheden vil vokse

Læs mere om de enkelte årsager på Peter Hummelgaard Thomsens (S) FB-side: https://www.facebook.com/phummelgaard/posts/576496769179948:0

Det er med andre ord slemt med slemt på. Det er usolidarisk, ødelægger sammenhængskraften og skaber endnu mere fattigdom og ulighed. Men desværre vil forslaget formentlig blive stemt igennem, fordi Dansk Folkeparti (modsat hvad de sagde inden valget) vil stemme ja som de andre i den blå ormegård.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Imamerne og ytringsfriheden

I Danmark er vi (med rette) glade for og stolte af vores frihedsrettigheder – og nej, hverken tros-, menings- eller ytringsfriheden kan gradbøjes, uanset om man hedder Peter eller Muhammed.

MEN hvad gør vi så med de imamer, der i moskéen taler om sharia-loven som den højeste lov? Som taler direkte imod dansk lovgivning, når de siger, at det er ok at slå børn, hvis de ikke beder, at stene en utro kvinde osv? For de imamer har jo også ytringsfrihed – og den skal ikke gradbøjes.

MEN vi har faktisk en mulighed for at gøre noget ved det, så de ikke kan fortsætte.

For én ting er, at imamer har ytringsfrihed, men i det øjeblik hvor imamer (og andre) begynder systematisk at rådgive, undervise og videreuddanne i holdninger, der er i direkte modstrid med dansk lovgivning – så mener Danmarksbloggen, at der er juridisk hjemmel til at gribe ind.

Danmarksbloggen mener også, at der bør gribes ind. For det dur ikke – som imamerne gør det – at se religion og politik som to sider af samme sag og endda have religionen som højeste autoritet.

For Danmark er – og skal blive ved med at være – et sekulært samfund, hvor religion og politik er adskilt i en offentligt politisk samfunds-sfære og en religiøs privat-sfære.

PS. Og nu vi er igang med oprydningen: Så lad os bare kigge på nogle af de andre parallel-samfund også som fx Jehovas Vidner og andre sekter. For nok fylder de fundamentalistiske muslimer meget – både i antal og især i mediebilledet, men de er ikke alene om at opfordre til handlinger, der er i direkte modstrid til dansk lov.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk