Dansk Folkeparti er ligeglade med demokratiet

Dansk Folkeparti – som hævder, at de hylder det danske demokrati – er tilsyneladende ret ligeglade med samme demokrati, når det kommer til stykket.

DF-leder Kristian Thuelsen Dahl kritiserer ihvertfald kirke- og kulturminister Bertel Haarder for at være for langsom, når det kommer til at skabe opstramninger i forhold til såkaldte hadprædikanter og antidemokratiske imamer. Bertel Haarder har nemlig inviteret samtlige partier til forhandlinger og sat gang i en proces, der formentlig vil strække sig på den anden side af sommerferien.

Det er imidlertid altfor langsomt for Dansk Folkeparti, som derfor ønsker, at Løkke overtager, og at der kun laves forhandlinger med en mindre gruppe partier – deriblandt selvfølgelig Dansk Folkeparti.

Udover at det er udemokratisk ikke at høre på samtlige partier, så glemmer Dansk Folkeparti også, at der i Danmark er tradition for brede forlig – samt at det giver en bedre forankret politik, hvis der står et samlet folketing bag de beslutninger, der tages og den lovgivning, der laves.

Danmarksbloggen er så desværre ikke overrasket. Når det handler om at gøre livet surt for muslimer, kan alle midler tilsyneladende bruges hos Dansk Folkeparti – selv de, der er direkte udemokratiske.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Decorum-kravet – også til politikerne

Det er blevet foreslået, at imamer også skal leve op til decorum-kravet, altså det krav, der siger, at personer i offentlig tjeneste af hensyn til jobbet skal opføre sig lidt bedre, lidt pænere end andre – både på jobbet og i privatlivet.

Man kan også kalde decorum-kravet et værdigheds- og vandelskrav. Decorum er i øvrigt latin og betyder sømmelighed, og henvender sig altså til alle dem, der bærer såkaldt gyldne kæder.

Det menes, at det var søhelten Herluf Trolle, der så at sige genopfandt begrebet i Danmark tilbage i 1565. Det kendes nemlig også fra det gamle Rom. Det var dog først i Danske Lov fra 1683, at decorum-kravet blev en fast bestemmelse, der især gjaldt lærere, præster og dommere. I dag er det en del af Tjenestemandsloven.

Danmarksbloggen synes, at decorum-kravet er helt fantastisk – og at det selvfølgelig skal gælde imamer, som det skal gælde alle andre, der udøver religion i Danmark.

MEN det skal da sandelig også gælde dem, som i den grad har de gyldne kæder i vort land, nemlig politikerne. Tænk hvis ikke kun offentlig ansatte, men også folkevalgte skulle leve op til kravene om værdig opførsel. Så ville den nuværende regering være nødt til at gå af. For den opfører sig mildest talt skammeligt overfor ældre, børn, arbejdsløse og andre udsatte.

Så et stort ja til decorum-kravet herfra – i den udvidede version vel at mærke.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk