Slå ring om de danske kyster IDAG

De danske kyster er unikke i deres skønhed og uberørthed, men nu trues de af den pengegriske og kortsigtede politik, som føres af V-regeringen, som vil bygge hoteller og andet miljøskadeligt på vores skønne strande.

Det skal stoppes – og derfor er der også i dag arrangeret fakkeloptog og bål overalt på kyster og strande i Danmark – og med overalt menes OVERALT.

Se mere her og find et arrangement i nærheden af dig, så også du og din familie og dine venner kan møde op og tænde en fakkel for vores kyster, for vores unikke danske natur.

http://tur.dn.dk/ture/

For mørket skal ikke få bugt med os og med naturen … vi skal slå ring om vores kyster.

Skriv også under her. Det har mere end 135.000 danskere allerede gjort:

http://300meter.dk/

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk 

Fornuftens syrebad

De seneste års fokus på religion, ytringsfrihed og retten til at lave grin med kan ses som et begyndende opgør med den oplysningstid, der ellers har præget Europa siden 1700-tallet.

Før oplysningstiden var Europa styret af konger, kirke og religiøse dogmer. Omend de dogmer var kristne, så var det dog en samfundsform, der på mange måder mindede om mange af de muslimske lande idag. Individet havde kun få rettigheder i et samfund, der var præget af stor ulighed og stor statiskhed.

Men nu skulle der i oplysningstidens ånd sættes spørgsmålstegn ved alt – også religion. Det handlede om at være kritisk og fordomsfri, om at kun det, der kunne tåle en tur i fornuftens syrebad, skulle accepteres. Satire var derfor også vidt udbredt – og ytringsfriheden var noget, som skulle være absolut. Viden blev det nye sort – og man var sikker på, at mennesket via viden ville blive et bedre menneske – og dermed skabe en bedre verden.

Det moderne demokrati, menneskerettighederne og den religiøse tolerance er derfor begreber, der alle har rod i oplysningstiden – og som vi idag ynder at kalde essentielle for vores samfund.

MEN nu er et beklageligt opgør på vej. For der er i samfundet en stigende ulighed – noget der skaber en utryghed og ufred, der ikke er forenelig med demokrati og tolerance. Vi lever også i en tid, hvor vi får at vide, at vi skal være positive og accepterende – især på arbejdspladsen, men også andre steder.

Der er heller ingen længere, der taler om, at magthavernes beslutninger eller argumenter skal kunne tåle en tur i fornuftens syrebad. Satiren bruges dog stadigvæk – og ytringsfriheden.

Men som vi har set det i de seneste dage, så er blå blok i Danmark kun gode til at skyde med skarpt, ikke i stand til at modtage, og de er ikke alene om ikke at kunne tåle den most, som de giver andre. Tværtom. Problemet er udbredt over hele Europa.

Der snakkes også helt åbent om mange steder i Europa at vi skal stoppe med at følge menneskerettigheds-konventionerne.Fordi de ikke passer til situationen idag.

Så nej, vi behøver ikke x antal muslimske indvandrere til at genindføre et statisk samfund styret af religion, som mange ellers mener, er en reel trussel fra muslimske indvandrere mod de europæiske demokratier. Og det er da også et problem. En dansk undersøgelse viser, at op imod halvdelen af alle muslimer i Danmark mener, at Koranen skal have indflydelse på dansk lov.

Men Danmark – og de andre lande i Europa og især EU – er samtidig godt igang med helt selv og på eget initiativ at tage livet af den oplysningstid, som vi selv skabte – og hvis børn (demokrati, menneskerettigheder, tolerance og ytringsfrihed) er noget af det fineste, som vi nogensinde har frembragt på disse breddegrader.

Så ja, vi har aldrig manglet fornuftens syrebad så meget som nu. Både religiøse dogmer og overnationale EU-beslutninger trænger i dén grad til en tur i dét bad. For et samfund skal styres af fornuft og demokrati – tæt på de mennesker, som beslutningerne vedrører – og ikke af religion og/eller fjerne herskere.

Om vi bliver bedre mennesker af turene i fornuftens syrebad, som de troede det i 1700-tallet, tvivler Danmarksbloggen på – men samfundet bliver bedre, når vi sætter mennesket først og nær-demokratiet øverst.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Ytringsfriheden er en hård religion

Ytringsfriheden er en hård religion, hvor der er kontant afregning. Det, man kræver af andre, skal man også kunne yde selv.

Det ser man nu i danskernes holdning til at regeringen – og folketingets formand Pia Kjærsgaard – jamrer over de satiriske tegninger af Lars Løkke klædt som nazist. Det er sølle og uværdigt, siger de blå – og glemmer helt, hvordan de selv – dengang det handlede om Muhammed-tegningerne – hovrerende sagde, at den slags måtte man skam finde sig i et frit og demokratisk samfund.

Det har danskerne ikke glemt – og de har derfor ikke noget tilovers for de blås beklagelser. Beskeden til de blå er derfor klar: Nu må I tage jeres egen medicin.

PRÆCIS. Ytringsfriheden gælder ALLE – og må være ABSOLUT. Den kan ikke gradbøjes eller kun bruges i nogle sammenhænge – eller til at fremme nogen holdninger, men ikke andre.

At hævde noget andet er direkte udemokratisk, så ja, de blå har ikke forstået den basale spilleregel i det danske demokrati. Sørgeligt, men ikke overraskende.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Lykketoft og ytringsfriheden

Tilhængerne af Lykketoft jubler, og kritikerne raser i anledning af den tale, som Lykketoft holdt til sin private 70-års-fødselsdag, hvor han kaldte Løkke en svindler, V-regeringen for usympatisk og den tidligere S-regering for uden talent.

Men uanset om man mener det ene eller andet – så står tilbage, at Lykketoft har ret til at udtrykke sig, som han vil. Ytringsfrihed kaldes det også – og lige præcis dén rettighed er Lykketofts modstandere normalt ellers ikke sene til at trække frem, når det drejer sig om at kunne sige hvad som helst om dem, som de ønsker at kritisere.

Men tonen får altså en helt anden lyd, når Lykketofts modstandere selv omtales med kritik. Så handler det ikke om menings- og ytringsfrihed. Så er det sølle og uden format og nærmest landsforræderi, at nogen kan omtale Løkke og V-regeringen således.

Det er ikke kun beklageligt – det er en trussel mod demokratiet. For Lykketofts modstandere har helt tydeligt ikke forstået, at i et frit demokrati gælder ytringsfriheden ALLE – også dem, man er uenige med. Og også dem, der tegner tegninger, der kritiserer ens politik som fx “The Guardian” og “The Independent” har gjort det.

Se mere her: http://www.dr.dk/nyheder/indland/udenlandske-satiretegnere-goer-grin-med-asyllov-og-venstre-sandsynligvis-det

Dé tegninger gør nemlig mange i blå blok noget nær ligeså rasende, som mange muslimer blev det over Muhammed-tegningerne. Noget, der blot viser, at manglen på rummelighed og på at kunne modtage kritik, findes alle steder.

Det er i øvrigt beskæmmende – og yderligere et bevis på V-regeringens åndelige pygmæ-niveau – at de bekymrer sig mere om, hvad der bliver sagt om dem – end at de selv i går stemte en lov igennem, der adskiller børn og forældre i tre år.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Frikadellespisning er værre end tyrefægtning

Kan man sige, at frikadellespisning er værre end at være til tyrefægtning? Danmarksbloggen har undersøgt sagen – og svaret er, at det kan man godt. Grise i Danmark lider både længere og mere end nogen spansk tyr.

For nok er tyrefægtning bestialsk og modbydeligt – men inden tyrens frygtelige endeligt i arenaen, så har tyren haft fem gode år, hvor den har gået og hygget sig med masser af plads, frisk luft og sunde råvarer.

Læs mere her: http://denstoredanske.dk/Livsstil,_sport_og_fritid/Underholdning_og_spil/Forestillinger_og_forlystelser/tyref%C3%A6gtning

Det kan man ikke sige om den konventionelle danske gris, som lever i cirka 5-6 måneder – alle indenfor i båse og stalde, hvor den er klumpet sammen med andre grise, der også skal ende som frikadeller og bacon. Altså ingen frisk luft, mudderbade og andre herlige ting til den konventionelle danske gris, som er dem, der er flest af. Men derimod altfor mange grise på altfor lidt plads, inden de stuves endnu mere sammen og transporteres over altfor lange afstande til det billigste slagteri.

Økogrise – og især frilandsgrise lever dog liv, der er bedre, og som blandt andet indebærer, at de kommer ud i den friske luft.

Læs mere her: http://www.lf.dk/lf/Viden%20om/Landbrugsproduktion/Husdyr/Svin

Så ja, det ender tragisk for den spanske tyr. Men måden, som vi behandler vores konventionelle og til dels også de økologiske grise på, er endnu mere bestialsk og modbydeligt. For her er det ikke kun de sidste minutter, men hele grisens liv, der er frygteligt og kun til for vores fornøjelse.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Venstre tager ikke ansvaret på sig

Danmarksbloggen undrer sig.

Det er en liberal grundværdi at tage ansvar for sig selv og sit eget liv. Er man liberal, så mener man – groft sagt – at enhver er sin egen lykkes smed, og at man selv har ansvaret for alt, hvad der sker i ens liv.

MEN det gælder åbenbart ikke Danmarks Liberale Parti Venstre. Tværtimod så er Venstre-regeringen iflg. dem selv helt uden skyld i og ansvar for, at udenlandske medier kaster sig over Danmark med beskyldninger om umenneskelighed.

I Venstres forvrængede selvforståelse er det nemlig EU-parlamentarikernes skyld – og ikke Venstres egen uduelige og umenneskelige politik, at Danmark er kommet på den sorte liste.

Danmarksbloggen korser sig – hvis man ellers kan tillade sig at bruge det udtryk.

For 1) En regering har ansvaret for den politik, som den fører og 2) alle reaktioner, der kommer på den politik, har direkte adresse til regeringen.

Dét er logik for de burhøns og de tremmesvin, som mange Venstre-medlemmer holder så meget af.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Flagstænger og fornuft

At tælle flagstænger med den tanke, at vi OGSÅ skal flage på Færøernes og Grønlands nationaldage – henholdsvis d. 25. april og d. 21. juni – er noget nær det mest fornuftige, som den nuværende V-regering har foretaget sig.

Det siger ikke så lidt. Eller rettere: Det siger lige præcis HVOR LIDT godt, rigtigt og fornuftigt, som den nuværende V-regering har foretaget sig, når noget så symbolsk og ligegyldigt som to ekstra flagdage er det bedste, det mest fornuftige, som de har gjort i de syv måneder, som de har siddet ved magten.

Man kan vælge at grine – eller græde over så megen uduelighed, som Løkke og co. lægger for dagen.

Danmarksbloggen valgte det første – den nuværende regering er ikke én eneste tåre værd. Tårerne skal gemmes til de mennesker og det miljø, som lider under V-regeringens umenneskelighed.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Rekord i umenneskelighed

At Liberal Alliance er ganske umenneskelige er ingen nyhed. Det viser partiet gang på gang, når det handler om socialt udsatte, arbejdsløse, ældre, børn og andre, der behøver en hjælpende hånd. Så siger Liberal Alliance NEJ – og tænker kun på egen pengepung.

Men nu vil dette egoist-parti også stoppe for alle flygtninges adgang til Danmark i 2 år.

Verden brænder – og Europa er et farligere sted end siden 2. verdenskrig, men i Danmark skal vi bare passe os selv og være os selv nok, mener Liberal Alliance.

Dét er dog at sætte nye rekorder i umenneskelighed – og måske egentlig meget ”passende” at komme med sådan en melding her på vinterens hidtil koldeste nat.

For noget mere dybtfrossent rent menneskeligt skal man lede længe efter.

Eller det vil sige – man kan vel bare nøjes med at gå til Dansk Folkeparti, som Liberal Alliance ellers ikke altid er enige med. Men nu er de – også her.

Ulvene i blå blok hyler i samme takt i den iskolde vinter.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Længsel efter en mere fri tid

På denne – endnu en isnende kold dag – længes jeg endnu mere end normalt efter varme, og ikke kun fysisk varme, selvom det ellers er relevant nok – især for de hjemløse. Men også efter mental varme – og nydelse og frihed.

Jeg er nemlig så træt af alle de trusler, der er i vores tid, og jeg ville så gerne – bare for en dag – leve i en tid, hvor alting kan lade sig gøre, hvor mennesker er frie og glade og ikke hele tiden definerer og defineres efter status og penge. Hvor effektiviteten, bundlinien og fornuften er sat ude af spil – bare lidt.

Jeg længes efter friheden – efter en fri og varm tid, hvor det farvestrålende, det barokke og alt det andet vanvittige danser og livsnyder og griner og har den fedeste fest. Fordi alt – om så bare for en stund – kan lade sig gøre.

Og ja, det er virkelighedsflugt, så det basker – eskapisme, så det drøner derudaf – men nogen gange, bare nogen gange kan man kun bære den tunge tid, som vi lever i, ved at hengive sig – bare for en stund – til længslen efter frihed, varme og nydelse.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Nationalismens spøgelse

Nogle vil kalde det symbolpolitik – andre et nødvendigt forsvar for danske værdier.

Danmarksbloggen kalder det nationalisme, både når den er værst og når den er bedst.

For ja, det er godt at kæmpe for frihed og ligeværd, som det gøres i forhold til kvinders soleklare ret til at færdes alene på gaden og klædt på, som de ønsker det. Men det bliver også lidt latterligt, når kommuner lovgiver om mad i børnehaven.

På den anden side: Sådan er nationalismens spøgelse, når det først huserer: Intet er for småt, og intet er for stort til at kunne presses ned i den rød-hvide boks, der hedder DANSKE VÆRDIER. Så der presses, mens der råbes og skriges om Danmarks fortræffeligheder.

Det vil sige: Klassiske, danske værdier som solidariteten med de svageste og det tolerante frisind taler ingen om. De er for længst gået fløjten i et Danmark, der er mere angst og lukket end i mange-mange år.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk