Demo versus fest

Man aflyser ikke en demo pga. vejret.
Men man kan godt aflyse en fest pga. vejret.

Det var præcis, hvad der skete i går torsdag d. 11. marts 2021.

Den såkaldte Genåbningsfest i anledning af 1-års-dagen for den første nedlukning, blev aflyst. Og ja, den fest kunne afholdes, da det var anmeldt som en demo (sic!).

Men den blev så aflyst. For ingen af de forkælede curling-deltagere ønskede at være ude i regnen og blæsten. Så meget betyder det nemlig ikke for dem at kæmpe imod de danske politikere og deres håndtering af Corona-krisen.

Det, der betyder noget for dem, er midt i pandemien at holde en fest med musik, madboder og andet, der giver smitten de bedste betingelser. Mere end 7.000 havde anmeldt deres tilstedeværelse.

Samtidig nogle få km væk ude på Amager Fælled mødtes mange hundrede mennesker i regn og rusk for at demonstrere, som de har gjort det så mange gange før i de forløbne år. Denne gang handlede det specifikt om padderne, som er truet af den voldsomme udbygning, der planlægges pt.

Der stod de, dem fra Amager Fælleds Venner. I regnvejret og kulingen uden at kny. Fordi sagen betyder noget. Fordi det ikke handler om dem selv, men om at redde et stykke værdifuld natur – og en masse dyrearter.

Desværre fik de ikke meget medie-opmærksomhed, de vedholdende voksne mennesker med den gode sag på Amager.

Det være hermed rettet.

Se mere om Amager Fælles Venner her: https://www.facebook.com/groups/amagerfaelledsvenner/

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Drop det Lars, vi vil ikke til Mars

Unge over HELE verden – som i HELE VERDEN, nemlig 112 lande – har i dag, fredag d. 15. marts demonstreret for klimaet.

Også i Danmark, hvor mange tusinde elever fra både folkeskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser var forsamlede foran Christiansborg i København samt i mange andre byer. Der blev hoppet, råbt og markeret på bedste demokratiske vis med bannere og slagord som fx

DROP DET LARS, VI VIL IKKE TIL MARS

For de mener det alvorligt, de unge mennesker. De vil ikke gå glip af et liv og en fremtid for dem selv og deres børn her på vores dejlige grønne og blå klode.

De vil også have en tilværelse med rent vand, ren luft og sund mad.

En af de deltagende, Anna Margrethe Thorsen Frederiksen, der går i 2. g. på Christianshavns Gymnasium, var med, og hun fortæller:

Vi startede fra gymnasiet, hvor vi var elever fra alle tre årgange, der samledes udenfor porten – hvor vi mødtes med eleverne fra bydelens to grundskoler Døttreskolen og Christianshavns Skole, og så gik vi tre institutioner over Knippelsbro og ind mod Christiansborg.

Da vi kom derind, var pladsen over halvt fyldt op allerede, men den var snart helt proppet, og så startede det med taler og klimasange.

Vi sang fx ”Der VAR et yndigt land”, som var en total omskrivning af nationalsangen. For sådan bliver det, hvis ikke vi handler nu. Så er det yndige danske land fortid.

Og så gik det slag i slag med kampråb og flere taler, inden landets statsminister Lars Løkke trådte op på scenen. Han snakkede lidt om, at vi i virkeligheden her i Danmark ikke udleder så meget CO2, men vi stoppede ham – to gange – ved at råbe:

DET ER IKKE NOK

For det er ikke nok. Der skal gøres mere. Meget mere, hvis kloden skal reddes. Og klimaet er for vigtigt til at overlade til politikerne.

Danmarksbloggen er enig. I mange århundreder er alt blevet sat op i forhold til hvad det koster rent økonomisk. Tiden er nu inde til et paradigmeskifte – til at ALT, som i ALT, skal sættes op i forhold til, hvad det betyder for miljøet og klimaet, både på den korte og den lange bane.

KLIMA ind i AL politik – for der er ingen planet B.

Al politik er klimapolitik, som de unge sagde det på endnu en fredag, for som hashtagget for de efterhånden gentagne klima-demoer siger det:

Fridays for Future

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Demo: Danmark for velfærd

I fredags ventede undertegnede på bussen ved Thorvaldsens Museum i København, da en Movia-bil kom kørende. Ud steg en Movia-mand med en seddel, som han hængte op ved køreplanerne. På den stod, at mange busser vil blive omlagt tirsdag d. 7. november, da man forventer mange mennesker til demonstration.

Det er yderst sjældent, at Movia hænger den slags sedler op.

Men der er også noget vigtigt at demonstrere for idag, nemlig VELFÆRDEN OG FÆLLESSKABET. 

For vi vil ikke længere besparelser og klapjagt på de svageste i samfundet og på de offentligt ansatte, der nu i årevis har løbet stadig hurtigere for stadig færre penge. Og til fordel for hvad? Billigere luksusbiler og flere penge i skattelyet til en lille, men særdeles grådig overklasse.

Men vi vil mere fællesskab – og et stærkere samfund for alle. Så galskaben og egoismen må slutte nu!!! Så kom til demonstration i dag.

Se det nærmeste sted for dig her: https://lokale-aktiviteter.danmarkforvelfaerd.dk/

Du kan også skrive under her: https://www.danmarkforvelfaerd.dk/

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Ja til velfærd – nej til fattigdom

Må man godt håbe en kold oktober-morgen? Håbe på at Løkke udskriver valg, når han åbner Folketinget her om få timer? Danmarksbloggen kan i hvert fald ikke lade være.

For vi har en regering, der i helt særlig grad har gjort skade på ALT i det danske samfund. Fra miljø over de sociale forhold til kultur og erhvervsliv. Det er ganske uhørt, og nu må det simpelthen stoppe.

En af de værste ting er dog den stigende fattigdom, som fra 1. oktober med indførelsen af kontanthjælpsloftet og andre sociale skændsler er blevet mange gange større. Udsatte mennesker som syge, gamle, arbejdsløse og hjemløse ydmyges og behandles pt. i Danmark på måder, der er langt forbi enhver anstændighed. Det skal slutte nu.

Vi skal have medmenneskeligheden og varmen tilbage i det danske samfund – og det kan lade sig gøre endnu. Der er stadig mange varme hjerter derude.

Kom derfor og deltog i vor tids måske vigtigste demo på Christianborg Slotsplads. Læs mere her: https://www.facebook.com/events/897928983669251/

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Demo mod kontantshjælpsloftet

En meget vigtig demo finder sted idag – nemlig den mod genindførelsen af kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen.

Det foregår på Christiansborg Slotsplads kl. 12 – 13.30. Læs mere her:
https://www.facebook.com/events/1132124890145219/

Og kan du ikke komme, så læs her 10 grunde til hvorfor det er en ualmindelig dårlig ide at genindføre kontanthjælpsloftet:

1) Tusindvis af familier vil blive sat på gaden
2) Børnene bliver de største tabere med det nye kontanthjælpsloft
3) Kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen vil ikke skabe nye jobs
4) Det er ikke til at finde nye boliger til de udsatte familier
5) De handicappede rammes fortsat hårdt
6) Kvinder rammes særligt hårdt
7) Lavere ydelser giver lavere lønninger
8) Det kan allerede godt betale sig at arbejde
9) Nedskæringer kan kun finansiere en minimal skattelettelse
10) Uligheden vil vokse

Læs mere om de enkelte årsager på Peter Hummelgaard Thomsens (S) FB-side: https://www.facebook.com/phummelgaard/posts/576496769179948:0

Det er med andre ord slemt med slemt på. Det er usolidarisk, ødelægger sammenhængskraften og skaber endnu mere fattigdom og ulighed. Men desværre vil forslaget formentlig blive stemt igennem, fordi Dansk Folkeparti (modsat hvad de sagde inden valget) vil stemme ja som de andre i den blå ormegård.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Værdigt liv til alle

En meget vigtig demonstration starter om få timer – kl. 16.30 – på Christiansborg Slotsplads – samt i Odense og i Aarhus. Nemlig:

VÆRDIGT LIV TIL ALLE

Som man kan læse på initiativets egen Facebook-side handler det om:

“Et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine udsatte, og vores samfund er rigt nok til at udsatte kan leve værdige liv.
Skiftende regeringer har med kirurgisk præcision ramt nogle af de mest udsatte grupper hårdest – samtidig med at de, der i forvejen har, har fået mere.
Vi nævner i flæng: Kontanthjælpsloft, regel om 225 timers arbejde der rammer selv ikke job-parate som fx handicappede og udviklingshæmmede, folk der udsendes i ydmygende sengepraktikker som led i ressourceforløb, arbejdsløse der kontrolleres og piskes rundt af kommuner og jobcentre, de mange tusinder der er ramt af reformerne for kontanthjælp, syge- og dagpenge, fleksjob, førtidspension, gensidig forsørgelse, flygtninge- og uddannelseområdet. Endvidere rammes pensionister og enlige forældre også hårdt af den nye boligstøttelov.
Reformer, sanktioner og tiltag der rammer udsatte meget hårdt både økonomisk, og reelt sender familier og ikke mindst børn ud i fattigdom, men også er meget ydmygende og demotiverende på det menneskelige plan. Der er endda flere mennesker, der er afgået ved døden ifbm med ressourceforløb, end der er kommet mennesker i job. Ikke mindst rammes flygtninge på flugt fra krig og bomber meget hårdt af regeringens og Socialdemokraternes økonomiske politik.
Vi mener, de mange reformer og tiltag, der rammer de udsatte, skal rulles tilbage.

Citat slut.

Danmarksbloggen er helt enig og bakker 100% op om demonstrationen. Læs mere her og meld dig til – og mød op:

https://www.facebook.com/events/217723225225611/

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Anstændighed, tak – kom til demo

Så er det idag, at der er demo for anstændighed. Det starter på Rådhuspladsen i København kl. 16.30, hvorefter demonstrationen vil begive sig til Christiansborg. Og Danmarksbloggen opfordrer alle til at deltage.

Oprindeligt var demoen et modsvar til regeringens udspil om det såkaldte moderne kontanthjælpsloft, afskaffelsen af ferie for kontanthjælpsmodtagere m.m.

Men da V-regeringen over en bred kam angriber alle de mest udsatte og svageste grupper i Danmark, således også fx syge og pensionister, er demoen nu tilegnet alle, der lider under V-regeringens umenneskelighed, der skaber øget fattigdom og som risikerer at sende mange mennesker – og også børn – på gaden.

For som man kan læse på demoens FB-side: Folk bliver ikke mere motiveret til at finde jobs ved at deres sociale vilkår forringes i umenneskelig grad. Og det er ikke muligt bare at ‘tage et job’, som beskæftigelsesministeren siger. For det første er der stor mangel på jobs og derudover er der masser af mennesker, der af forskellige årsager ikke kan arbejde – fx sygdom. For at det ikke skal være løgn har regeringen også valgt at afskaffe fattigdomsgrænsen – men det bliver folk ikke mindre fattige og udsatte af.

Læs mere her: https://www.facebook.com/events/1570388316539046/

Danmarksbloggen er helt enig – og vil opfordre alle, der vil et menneskeligt og anstændigt Danmark, om at komme til demo i dag.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Demo, storme og kampen mod fundamentalismen

Stormene rusker i Danmark – og i Europa.

Den ene – den fysiske storm – vil snart lægge sig, mens den anden storm kun er lige ved at gå i gang.

For overalt i Europa rejser modstanden mod muslimerne sig med en kraft, der nærmer sig orkanstyrke.

Men fjenden er ikke islam. Fjenden er fundamentalismen. Fundamentalismen i alle dens former. Både den muslimske, den hos den yderste højrefløj og hos alle andre, der mener, at de har ret til diktere, hvad andre mennesker skal tænke, mene og gøre – skal skrive, sige og tegne.

De mennesker er – uanset observans – problemet. Dét mente man også hos Charlie Hebdo. Og det mente den muslimske betjent, der med sit liv forsvarede redaktionen nede i Paris.

Og dét mener vi også – alle os, der med vores kuglepenne, blomster og opslag trodsede både den ene og den anden storm for lidt siden på Kgs. Nytorv i København til fredsdemonstration under de i disse dage så kendte ord “Je Suis Charlie” .

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk 

Mere regnbue … flere farver

Regnbuen stråler i alle farver …

Det samme gør mennesker. Vi er alle forskellige. Hver især er vi unikke med vores helt egne farver. Og uanset om ens farve er lyserød, turkis, sort, hvid, forårsgrøn eller gylden, så skal den have lov til at lyse og skinne. Så skal man vise dén farve – eller måske rettere de farver. For vi rummer jo hver især så mange farver, og livet bliver bare bedst, når man er sig selv.

To show your true colors, som det hedder på engelsk – og det gælder både politisk, religiøst og seksuelt.

Det var derfor en fornøjelse at være med i demonstrationen “To Russia with Love” i går. At gå fra Christiansborg til Ruslands ambassade i samlet, broget folk: Gamle og unge, børn og midaldrende, tykke og tynde, folk i farverigt tøj og dem helt klædt i sort, homo-, bi-, trans- og heteroseksuelle – og så videre.

Hver og en er et unikt menneske med sine egne forudsætninger, oplevelser og drømme – og hver og en har de samme rettigheder om at leve, drømme og udtrykke sig, som man har lyst – både med ord, handling og i de skønne kys og kram, der rundede demo´en af.

Lad os få mere af det hele … flere farver … mere regnbue .. mere mangfoldighed og mere respekt. Dét er det, som vores samfund lever af – hvad enten det ligger i Danmark eller Rusland.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

To Russia with Love … også fra Danmarksbloggen

I næste uge løber Copenhagen Pride af stablen … denne herlige hyldest til den seksuelle mangfoldighed, som vi – trods stigende intolerance i det danske samfund – heldigvis stadig holder fast i.

Det gør man ikke i Rusland. Tværtimod så blåstempler Ruslands præsident Putin forfølgelsen af homo-, trans- og andre seksuelle med ny lov, der forbyder information om det sex, der ikke er “normal sex”. Men normal sex menes der sex mellem en mand og en kvinde.

Det giver jo ikke mening. Alt sex er normal, sålænge det finder sted mellem voksne mennesker, der frit kan vælge, hvem de vil i seng med – og hvor mange og hvornår. Det kan aldrig komme et samfund ved, om et voksent menneske går i seng med mænd eller/og kvinder, en af gangen eller fem. Det er og bliver den enkeltes frie ret (og fornøjelse). Punktum.

Men sådan ser man altså ikke på det i Rusland. Snarere tværtimod så forfølges, overfaldes og gennemtæskes især homoseksuelle.

Det kan og skal der tales meget stærkt imod. Derfor har Amnesty International også iværksat flg. underskrift-indsamling:

http://www.amnesty.dk/side/russia-love

Skriv gerne under – det tager ti sekunder. Og har du tid, så kom også og deltag i demo´en på tirsdag d. 20. august. Den starter på Rådhuspladsen kl. 17, og turen går til den russiske ambassade, hvor demo´en forventes afsluttet ved 19-tiden.

Læs mere her:

https://www.facebook.com/events/151463461721015/

Danmarksbloggen deltager med fuld kraft.

For det er meget vigtigt at støtte vores medmennesker. Vi har alle lige rettighed til at tale om, skrive om og vise vores holdninger, seksualitet, religion og så videre.

MANGFOLDIGHEDEN længe leve …

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk