Faktum: Man kan dø af mæslinger

Der er mange forhold her i livet, hvor der ikke findes et rigtigt og et forkert svar – men hvor det er et spørgsmål om holdninger og meninger.

Men så er der også de ting, der klippefast kan bevises. En af disse er, at mæslinger er farlige – og at man kan dø af  mæslinger. 

I 2000 havde et sted mellem 30 og 40 millioner mennesker på verdensplan mæslinger. Heraf døde 750.000 – altså næsten en million.

I 2008 var det tal faldet til 164.000 døde – primært pga indførelsen af MFR-vaccination i udviklingslandene. 

Se mere her: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/paediatri/tilstande-og-sygdomme/infektioner/maeslinger/

Der er altså med andre ord al mulig grund til at sørge for at få mæslingerne udryddet – og det gøres nu engang bedst ved vaccination – og ikke ved den såkaldte naturlige mæslinge-infektion.

Lektor i infektionsimmunologi Jan Pravsgaard Christensen siger således til Videnskab.dk: “Ved den naturlige mæslinge-infektion er risikoen for lungebetændelse 1:20, for hjernehindebetændelse 1:2000 og risikoen for dødsfald er 1:3000.”. 

Læs mere her: http://videnskab.dk/krop-sundhed/ti-myter-om-vaccinationer

Til sammenligning er risikoen for bivirkninger i forbindelse med vaccinationen én til én million.

Det kræver ikke megen matematik at udregne, at det såkaldt naturlige er det, der gør størst skade, ja at det ovenikøbet dræber. Og det er netop, hvad der er på spil her: FAKTA OM MÆSLINGER versus MODERNE OVERTRO OM SÅKALDTE NATURLIGE INFEKTIONER. 

For bare fordi noget er naturligt, er det ikke nødvendigvis godt.

Ebola er også en naturlig virus – derfor prøver vi at inddæmme den alligevel, og det skal vi også med mæslinger. Dem, der ikke vaccinerer deres børn, udsætter både dem og andre mennesker for potentiel livsfare, fordi de hellere vil tro på den moderne overtro end på en klippe- og bevisfast videnskab. 

Dét er det rene galimatias – og man kan spørge sig selv, hvad de mødre og fædre fik med sig, da de gik ud af skolen.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Ebola – MRSA : 0 – 4

I Danmark er vi angste for ebola i én grad, så ordet hysteri er fristende at bruge – og endnu mere fordi vi allerede har en anden sygdom helt inde på livet i Danmark. En sygdom, som vi har så alt for mange gode grunde til at frygte: Nemlig MRSA.

MRSA – altså resistente bakterier – spreder sig i øjeblikket med alarmerende hast i Danmark, og det smitter ikke længere blot fra gris til menneske, men også fra menneske til menneske.

Havde det været en konkurrence sygdommene imellem om at udrydde flest mennesker, ville stillingen mellem Ebola – MRSA i Danmark pt. således være 0 – 4, hvis altså man måler i antallet af døde. Måler man i antal smittede, er tallet derimod 0 – 900+ (og vi tæller stadig – desværre).

Der er nemlig så vidt vides heldigvis endnu ingen danskere, der hverken er døde eller smittede af ebola, men der er 4 døde af MRSA alene i år – og mere end 900 smittede. Heraf de sidste 300 indenfor de sidste to måneder, så MRSA spreder sig hastigere end nogensinde før.

Og det er noget, der gør MRSA til en langt større trussel mod sundheden i Danmark end ebola (i hvert fald i dens nuværende form) nogensinde må formodes at blive.

MRSA er også langt sværere at bekæmpe – og her er de medicinske udfordringer de mindste. Den største barriere for at få udryddet MRSA hedder landbruget og deres konstante skelnen til pengepungen fremfor til menneskeliv.

Danmarksbloggen har skrevet om det før. Se indlæg her: http://danmarksbloggen.dk/?p=5362

Men det er simpelthen så vigtigt, at det må gentages: MRSA er en tikkende bombe under det danske samfund og den danske befolkning – og vi kan ikke længere tillade landmændene at spille hasard med vores liv og helbred, blot så de kan tjene nogle få ekstra kroner.

Det er lige til at skamme sig over, især fordi vi har både den nødvendige viden og teknologi til at udrydde MRSA´en i Danmark, men desværre ikke den politiske vilje – og forståelsen ude i landbruget.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Angsten og den blå septemberhimmel

Angsten har kronede dage dette efterår …

Angsten for terror pga. truslen fra Islamisk Stat og eventuelle hjemvendte Syrienskrigere med lige dele menneskeforagt og kyndighed udi at håndtere våben.

Men også angsten for MRSA-bakterien spreder sig … sammen med bakterien selv, som nu er blevet fundet i hver femte pakke svinekød.

Og så er der alt det andet. Ebola, arbejdsløshed, klima´et og 117 ting mere.

Verden er et farligt sted, og selvfølgelig skal vi ikke acceptere alle dårligdommene. Mange af dem kan der også gøres noget ved, så de om ikke forsvinder, så dog bliver et mindre – også markant mindre – problem.

Så det skal vi selvfølgelig gøre.

MEN undervejs mod en mere fredelig og solidarisk verden, hvor vi deler med hinanden i sand broder-og-søster-ånd, skal vi også huske at se op mod himlen, der ligenu over ihvertfald København er blå, høj og lys af septembers skarpe efterårssol.

Se op og suge skønheden, lyset og energien til os – så vi kan få nye kræfter til at arbejde for en verden med plads og rummelighed og tolerance.

En verden, hvor vi passer på hinanden. Dét giver god mening.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Svine-MRSA er en større trussel end ebola i Danmark

Sig ebola – og skrækken rammer de fleste af os lige i maven. Den dødelige sygdom giver straks billeder på nethinden af læger i beskyttelsesdragt og overdækkede lig på bårer, der bæres ud af hytter og hospitaler i den afrikanske bush.

For vi er meget bange for, at ebola også rammer os – og ja, vi kan sagtens få et ebola-tilfælde eller to i Danmark via tilrejsende fra de ramte lande. Men risikoen for en stor ebola-epidemi i Danmark er nærmest nul – heldigvis.

Det samme kan desværre ikke siges om svine-MRSA-bakterien, der i øjeblikket spreder sig altfor meget i Danmark. Svine-MRSA-bakterien kommer som navnet siger det fra svin og er multiresistent.

Det formodes, at mere end 12.000 danskere har svine-MRSA-bakterien uden at vide det, men at de er i fuld gang med at sprede den. 4 danskere er allerede døde af svine-MRSA-bakterien i år, og bare i første halvår er der registreret næsten 600 nye tilfælde. Det er næsten ligeså mange, som der var i hele 2013 – og tre gange mere end der var i 2012. Læs mere her: http://nyhederne.tv2.dk/2014-08-24-tusinder-af-danskere-smittet-med-svine-mrsa-uden-vide-det

Myndighederne hævder, at de intet kan gøre. Men som Danmarksbloggen skrev om det allerede i maj, så har man ihvertfald tidligere kunnet gøre en hel del, hvis man i Danmark havde valgt at gøre som Norge, hvor man simpelthen slog de svin ned, der havde svine-MRSA-bakterien.

Læs indlæg her: http://danmarksbloggen.dk/?p=4767

Men i Danmark betyder eksporten af svinekød tilsyneladende mere end menneskeliv. Så her valgte man ikke at gøre noget, og resultatet blev ikke overraskende, at svine-MRSA nu breder sig til samtlige danske svinebesætninger.

Der er med andre ord – eller er ved at være – multiresistente bakterier i stort set alle danske svin.

Svine-MRSA er derfor også en langt større fare end ebola, selvom danskerne tilsyneladende ikke er nær så bange for den multiresistente bakterie tæt på, som de er det for den ebola, der er langt væk.

Men det burde vi være. Vi burde være rædselsslagne over svine-MRSA, selvom de billeder vi ser ifbm svine-MRSA ikke viser læger i beskyttelsesdragt og overdækkede lig, men istedet små søde grise, der øffer, mens landmanden ser kærligt ned på dem.

Men de små, søde grise indeholder de multiresistente bakterier, som gør, at vi kan dø af de simple infektioner, som vi i generationer efterhånden ikke har regnet for noget – men som nu igen truer os.

De er også derfor, at vi skal KRÆVE, at landbruget holder op med at bruge antibiotika i de mængder, som det gøres idag. For så længe grisene æder penicillinpiller, som var det bolsjer, sålænge vil der komme flere og flere multiresistente bakterier, der dræber os mennesker.

Men hvornår skal man reagere? Ja, hvis man har et sår eller en byld med betændelse, så skal man gå til lægen og blive podet. For svine-MRSA er en multiresistent bakterie, som man selv – eller dem man smitter – kan dø af!!! Og ja, den smitter også fra menneske til menneske.

Læs mere her: http://nyhederne.tv2.dk/2014-08-25-grafik-er-du-smittet-med-svine-mrsa

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk