Drop nu de frivillige

Det er godt at tage ansvar og være aktiv i sit lokalområde, ikke? Nej, ikke altid. For som en undersøgelse viser, så varetager flere og flere frivillige opgaver, der normalt er kommunale kerneopgaver.

Læs mere her: http://www.dr.dk/nyheder/indland/video-flere-borgere-bruger-fritiden-paa-arbejde-kommunen

Kommuner over hele landet sparer derfor penge på driften ved at lægge arbejdet over til frivillige – og vel at mærke på måder, så det ikke blot er ekstra NICE-TO-opgaver, som løses af frivillige, men deciderede NEED-TO-opgaver.

Danmarksbloggen finder det mere end bekymrende. For en ting er, at det er mere end usikkert, hvordan opgaven løses, når det hænger på om og hvilke frivillige, der melder sig.

Men praksissen udhuler også danskernes muligheder for at få rigtige, reelle jobs – og arbejde er der mange danskere, som gerne vil have – også flere end der er jobs til.

Så alene af den grund burde kommunerne droppe den spareøvelse, som den øgede frivillighed i bund og grund er. Ved samme lejlighed kunne kommunerne så passende droppe at lade arbejdsløse udføre reelt arbejde, når de kun får dagpenge får det.

For det udhuler alt – også respekten for det kommunale system – at lade frivillige og arbejdsløse udføre det, som der i stedet skulle ansættes uddannede medarbejdere til – som fik en rigtig løn for deres indsats.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Danske Symboler: Det Frivillige Danmark

Danmarksbloggen lovede i marts en serie om symboler på den lyse, glade og nutidige danskhed: http://danmarksbloggen.dk/?p=4052

Og her er Det Frivillige Danmark en vigtig, men ofte overset faktor i det danske samfund tiltrods for at flere hundrede tusinde danskere hvert år bruger mange timer hver eneste uge på at gøre noget for deres medmennesker.

Og det er alt fra besøgsvenner over frivillige i varmestuer og ved telefonlinier til dem, der hjælper i sports- og andre foreninger. Det er dem, der går med raslebøssen, når der er indsamlinger. Det er forældre, der giver en hånd i børnehaven og skolen – eller børn, der giver en hånd på plejehjemmet. Og mange, mange flere.

Hele det danske samfund er gennemsyret af mennesker, der glad og gerne giver en (ofte stor) del af deres tid for at gøre noget for andre mennesker, for at gøre noget for fællesskabet.

Og uden dem kunne det danske samfund ikke hænge sammen.

Det er derfor også bekymrende og alarmerende, når politikerne ikke forstår, at frivilligheden skal støttes – og at det er en fin balance, som skal holdes.

For nok bruger mange danskere gerne både tid og ressourcer på at hjælpe andre. Men hvis det offentlige Danmark kynisk regner med denne hjælp – og måske ovenikøbet kalkulerer med at få folk til at lave endnu mere, så man kan spare endnu flere penge, så rokker det ved balancen. Så risikerer man at folk løber træt og sur i det – og ikke gider mere, og så falder korthuset.

Det er derfor af største betydning, at det officielle Danmark forstår, at man er nødt til at bruge penge på velfærd – og på dem, der hjælper frivilligt med. Nødt til at sørge for rammer, så de frivillige fortsat glad og gerne vil donere både tid og kræfter.

Næste afsnit i serien om den lyse og glade danskhed kommer i morgen, hvor det skal handle om Fristaden. Senere kommer indlæg om Kim Larsen og hans sange og om Basims Danskhed.

Læs også tidligere indlæg om symbolerne på den lyse og glade danskhed:
Kongehuset, Tivoli, Dannebrog
og Den Lille Havfrue: http://danmarksbloggen.dk/?p=4299
Den lyse, glade kristendom
og Grundtvigs påskeblomst: http://danmarksbloggen.dk/?p=4336
Niels Hausgaard´s humor og lune: http://danmarksbloggen.dk/?p=4340

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk