Anbefaling: Fra skærme og til 3D og indre billeder

Der verserer i øjeblikket et opslag på Facebook, hvor man nominerer hinanden til i 10 dage at dele et billede af en bog, som man kan lide – og vel at mærke at gøre det uden begrundelser og “hvorfor’er” – samt at invitere en ven til at gøre det samme.

Undertegnede har også været med – og udvælgelsesprocessen var en spændende erkendelsesrejse.

Jeg fandt ud af, hvor forankret jeg åbenbart er i den klassiske danske litteratur som fx Holberg, men også at jeg holder meget af svensk litteratur – og af både digte og sange. Det vidste jeg selvfølgelig godt i forvejen, men det giver noget særligt at få det demonstreret, når man skal vælge 10 bøger – og hverken mere eller mindre.

Det var også interessant, at jeg – som i min ungdom elskede den romantiske periode – fravalgte Adam Oehlenschlägers sukkersøde ”Sankt Hansaftenspil” til fordel for Gustav Wieds mere bittersøde ”Livsens ondskab”. Fra kærlighedens ret fantasifulde genius ude i den grønne skov til tolder Knagsteds livskloge og accepterende citat ”Det er hvad det er”, som han siger overalt i byen – og måske især på kirkegården.

Det kan vist kaldes udvikling, også selvom jeg (endnu) ikke samler på kommaer som den gode tolder.

For der sker åbenbart noget, når man søger den viden og de oplevelser, som findes  i bøgernes verden og i virkelighedens verden.

Og alt det kræver er at bevæge sig længere væk end man gør med et klik med musen eller et swipe på mobilen. Og det bedste er, at rykket fra skærm til 3D-virkelighed eller indre billeder kan gøres ganske gratis.

Så: Gå en tur i naturen eller i byen – og bevæg dig hen på dit lokale bibliotek her i den kommende efterårsferie. Der ligger store oplevelser og venter. God ferie.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Britta Thomsen: “Derfor har vi brug for KVINFO”

Vidste du, at Danmark har Europas mest kønsopdelte arbejdsmarked? At vi ligger under EU-gennemsnittet, når det kommer til kvindelige forskere? Og ved du, hvorfor det hænger sådan sammen?

Nej, vel. Men den viden har KVINFO i deres bibliotek, som er et landsdækkende forsknings- og specialbibliotek, der registrerer, indsamler og formidler dansk og international kønsforskning. Biblioteket har offentlige udlån og hjælper gerne folk, der skal bruge materiale.

I EU har vi en fælles politik om at fremme ligestilling i medlemsstaterne. Men det kræver viden, og derfor har man selvfølgelig videncentre til dokumentation af de konkrete forhold.

Når regeringen vil flytte biblioteket og lægge det ind under Det Kongelige Bibliotek, så fjerner de meningen med KVINFO

Højrepopulisterne går efter kvinderne. Derfor blev der demonstreret imod Trump. Pegida vil sende kvinderne hjem til kødgryderne, og LA vil eliminere nødvendig viden.

Kvinder, lad os gå i aktion imod den middelalderlige heksejagt.

Kvinder må åbenbart ikke være for kloge, specielt ikke om deres egen situation i samfundet. Og lad os så høre, hvordan LA har tænkt sig at leve op til EU´s ligestillings-lovgivning? Danmark er jo flere gange blevet kritiseret af både EU-Kommissionen og FN for manglende tiltag på ligestillings-området!

Skrevet af: Britta Thomsen, tidligere medlem af EU-parlamentet for Socialdemokratiet og adjungeret professor på CBS

Trusler om ildebrand skal politianmeldes

I Hvidovre truer en gruppe unge af anden etnisk oprindelse end dansk med at brænde såvel bibliotek som gymnasium af, hvis ikke de får et sted at være. Et sted med sofa, tv, dvd og playstation. De fortæller også stolt i artiklen, hvordan de stjæler og tæsker folk.

http://hvidovre.lokalavisen.dk/trusler-om-baal-og-brand—vi-braender-biblioteket-og-gymnasiet-ned…-/20140114/artikler/701149161/1671

At det ikke er i orden, siger sig selv. Desværre kommer debatten meget hurtigt til at dreje sig om religion og indvandrere istedet for det, som det handler om: Nemlig en gruppe unge, der udøver og truer med kriminalitet for at opnå deres mål.

Så vi skal holde tungen lige i munden og bevare fokus på, hvad der skal gøres.

Det siger sig selv, at ingen skal kunne begå kriminalitet eller true sig til noget som helst. Punktum.
Prøver nogen alligevel, så skal de politianmeldes. Punktum.

Og så er sagen i grunden ikke længere.

Det vil sige: Man kan måske med fordel se på de unges opvækstsvilkår og spørge, om der skulle have været grebet ind tidligere. I Danmark sker der nemlig – i alle sociale lag og blandt alle etniske grupper – omsorgssvigt fra både myndigheders og forældres side. Og dét skal der gribes ind overfor.

Vi skal ikke acceptere unge med anden etnisk oprindelse end dansk, der i deres adfærd signalerer, at det er ok at sætte ild til ting for at opnå det, som de ønsker. Eller som er stolte af at stjæle og tæske løs. Men vi skal heller ikke acceptere, når velstillede unge fra Hellerup hærger i Skagen i uge 29. Og sådan kunne man blive ved.

Det drejer sig om at bevare fokus på, at vi i Danmark behandler hinanden ordentligt – uanset hvem vi er, og hvad vi mener om hinanden. Og så netop slå hårdt ned på dem, som ikke accepterer dette.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk