Dagpengene, der forsvandt

Vi taler ikke om det, ja de færreste er næppe klar over det, men det er det største velfærdstab nogensinde i Danmark:

DAGPENGENE, der forsvandt

Dagpengene blev indført i 1907, og var i starten nærmest uendelige, omend beløbet i de første mange årtier var meget lille. Men i takt med opsvinget i 1950´erne og 1960´erne blev dagpenge en god og tryg del af det danske arbejdsmarked og fungerede ved, at når man havde været i aktivering, så kunne man få sine dagpenge indtil næste aktivering – eller job.

Så i 1993 blev dagpengeperioden sat ned til 7 år – og der blev indført pligter om at tage imod tilbud, så den ledige kunne blive dygtigere.

Denne opkvalificering blev yderligere befæstet ved arbejdsmarkedsreformen 1993-94.

I 1995 blev retten til overhovedet at kunne få dagpenge fordoblet fra et halvt til et helt års optjenings-arbejde.

I 1996 blev dagpengeperioden så forkortet til 5 år – og i 1999 til 4 år.

På kun seks år var evig ret altså gået ned til 4 år.

I 2011 forkortes dagpengeperioden så til 2 år. Altså en halvering – af den sidste længde vel at mærke, men en meget kortere periode end hvad dagpenge-perioden var i 1990´erne.

Og pt. er vi dér, hvor en ledig hver fjerde måned mister én dags dagpenge – medmindre vedkommende har arbejdet 148 timer i løbet af de fire måneder.

Men fra 1. januar 2018 er det således, at der kun er ret til supplerende dagpenge i 30 uger. Fulde dagpenge kan dog stadig fås i 2 år.

2 sølle år med dagpenge – mod 7 år for 25 år siden.

I den samme periode er Danmarks BNP vokset, og landet er blevet markant rigere. Men uligheden er også øget – og det er blandt andet de ledige, der betaler gildet, men også dem i arbejde frygter nu arbejdsløshed. For at ryge på dagpenge i dagens Danmark er for mange starten på en voldsom social deroute, der i værste fald sender mennesker på gaden.

Engang skabte det danske dagpengesystem tryghed, men nu er dagpengene det største velfærdstab nogensinde i Danmark, og det største tilbageslag mod lønmodtagere og alle andre, som ikke ejer produktionsmidlerne. Ja, det nuværende dagpenge-system smadrer arbejdsmarkedet fuldstændigt.

Se mere her: https://www.avisen.dk/saadan-er-dagpengene-skive-for-skive-skaaret-til-sid_463653.aspx

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

En time er ikke altid en time

Det er god tradition i Danmark, at en time er en time, når vi taler om genoptjeningsretten til dagpenge. MEN sådan vil det ikke fortsætte.

Fremover skal det handle om kroner og ører.

I 2016 er indkomstgrænsen for at kunne optjene retten til dagpenge 218.616 kroner. Men til næste år træder dagpengereformen i kraft, og så bliver dén grænse fremskrevet til et beløb svarende til mindstelønnen i 2017. Hvad det beløb præcist bliver, vides ikke. Men det bliver højere end de 218.616 kroner, som er mindstelønnen i år.

Arbejder man således på mindstelønnen i 2016, skal man derfor arbejde mere end et år for at optjene dagpengeret i 2017. Hvis beløbet fx stiger med fire procent fra 2016 til 2017, skal man arbejde hele fjorten dage mere.

Læs mere her: http://www.avisen.dk/nye-forringelser-paa-vej-lavtloennede-bliver-snydt-f_384361.aspx

Det er ikke fair. En time er en time – og især lavtlønnede har bug for at kunne modtage dagpenge, da lavtlønnede sjældent har mulighed for at kunne spare noget op, mens de er i arbejde.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Mere dagpenge-galimatias

Så er dagpenge-aftalen faldet på plads, og det er endnu et nederlag til alt, der handler om solidaritet og menneskelighed.

For ikke alene skæres der i dagpengene til udvalgte grupper som nyuddannede, der kun får omkring 70% af dagpengesatsen – dér indføres også 3 karensdage om året.

Danmarksbloggen forstår simpelthen ikke, hvorfor dem, der har mindst – som arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere og andre udsatte grupper, skal betale for skattelettelserne til dem, der har så rigeligt i forvejen.

Det er det rene galimatias – som Danmarksbloggen også skrev om det tidligere på ugen. Læs mere her: http://danmarksbloggen.dk/?p=7597

Danmarksbloggen noterer sig også, at Dansk Folkeparti løb fra sit valgløfte om ikke at ville røre ved dagpengene. Danmarksbloggen er så ikke overrasket. Dansk Folkeparti sælger ud på det sociale område hver eneste gang …

Men Danmarksbloggen er skuffet over socialdemokraterne, som er gået med i denne aftale. Man kan godt være ansvarlig uden at være med i aftalen.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Dagpenge-galimatias

Nu skal dagpengene sættes ned – IGEN

Filosofien bag er enkel: Hvis man giver mennesker færre penge, så finder de hurtigere et job.

Hvor naivt er det? For siden hvornår har ledige kunnet skabe jobs til sig selv? Hvis de kunne det, så ville der næppe være en enkelt ledig tilbage i Danmark.

For nej, det er ikke de ledige, der kan skabe jobs – men dem, som ejer produktionsmidlerne. Derfor er det også dem, som skal anspores til at skabe jobs – og ikke de ledige.

Men det sker ikke i øjeblikket. Tværtimod så freder man dem med ressourcerne, så de kan puge endnu mere sammen – mens man jagter de ledige og andre uden store ressourcer. Nu med indførelsen af karensdage, der reelt giver 3,4% mindre udbetalt – og 3,4% er meget, når vi taler dagpenge.

Det er ren galimatias – og det skader også dem i arbejde, da lavere dagpenge = lavere løn.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Det hjerteskærende nødvendige

Regeringen skærer alt det hjerteskærende nødvendige væk:
Sikring af kysterne, af klima og natur – og de grønne arbejdspladser
Dyrevelfærd og en sikring af sunde fødevarer, som vi ikke bliver syge af
En værdig måde at behandle samfundets svageste på: De gamle, børnene og de udsatte
Uddannelse til alle og fri forskning
Et godt arbejdsmiljø og sikring af lønninger og dagpenge, man kan leve af
Sundhed til alle – og sundhedstjek til alle, så ulighed undgåes
En værdig måde at behandle indvandrere og flygtninge på

Og til fordel for hvad?
Skattelettelser, så dem, der allerede har meget, kan købe endnu mere overflødigt junk, der ødelægger miljøet og samfundet

V-regeringen afmonterer simpelthen velfærden. Det er til at blive vred, ked og helt hen i vejret af.

 Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Dagpenge: Løftebrud

Løkke lovede højtideligt i valgkampen IKKE at skære i dagpengene, men nu vil Venstre alligevel ikke udelukke en reduktion. Ja, faktisk indeholder alle tre dagpenge-modeller en reduktion af dagpengene.

Angiveligt for at “fremtidssikre” dagpengesystemet, hvad Venstre så mener med det. Der er vel ingen grund til at fremtidssikre noget, der placerer landets dagpengemodtagere på sultegrænsen. Men det mener man åbenbart i regeringen, hvis medlemmer glad og gerne selv modtager dobbeltløn i grådighedens navn.

Læs mere her: http://www.dr.dk/nyheder/politik/venstre-forsikrer-loekkes-dagpengeloefte-staar-stadig-ved-magt

Danmarksbloggen er ikke overrasket over Løkkes og regeringens løftebrud – faktisk tværtimod desværre. Danmarksbloggen håber blot, at danskerne kan gennemskue, hvad der sker i øjeblikket, hvor de rige bliver rigere – og de fattige fattigere.

Og nej, vejen frem er ikke Dansk Folkeparti. De bruger blot økonomien – og dermed også dagpengene – som madding for at få stemmer til deres eneste sag: At få indvandrere og flygtninge ud af Danmark.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

SF-profil søges

Pia Olsen Dyhr har lige været i DR´s valgstudie, hvor hun helt som forventet snakkede dagpenge, klima, natur og miljø – sidstnævnte især i forhold til de skifergas-boringer, som folketinget iflg. Olsen Dyhr blev vildledt omkring af daværende miljøminister Lykke Friis (V).

Pointerne omkring dagpenge var gode, bortset fra at samarbejdet med DF´s Thuelsen Dahl næppe er noget, som SF´s bagland er rigtig glade for – og som placerer SF et sted mellem Socialdemokratiet og Enhedslisten.

Men det er jo også dér, at SF er i det politiske spektrum generelt. Hvad den placering så skal bruges til – udover at sikre Thorning fire år mere – mangler vi endnu at få svar på, også efter i aften. For SF vil ikke i regering efter dette valg.

Mange klassiske SF-sager er heller ikke længere kun SF-sager, og mange SF-vælgere går derfor i disse år til enten Enhedslisten eller til Alternativet – eller til Socialdemokratiet.

SF mangler med andre ord en klar SF-profil – og en grøn boligordning på 25.000 kroner er langtfra nok.

For man kan have en vindersag – eller en tabersag. Men SF har ingen sag – og så er man først i problemer.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Krisen er forbi: Husk de svage

Meldingen kommer fra så forskellige kilder som regeringen og Danske Bank:

Danmark er ude af krisen.

Og det er jo helt fantastisk. Danmarksbloggen tænker derfor også:

Så er det bare med at komme i gang – og holde fast i opsvinget.

Noget, der gøres bedst ved ikke at give magten til de blå til det kommende folketingsvalg. For de vil – vanen tro – bare solde pengene væk i skattelettelser og til privathospitaler m.m.

Den nuværende regerings politik har altså virket – og nu er det på tide at holde fast, men også at give bedre levevilkår til dem, der blev tabt på vejen: De arbejdsløse, dem der mistede dagpengene, kontanthjælpsmodtagerne, pensionisterne, andre udsatte og svage – og selvfølgelig børn, gamle og syge.

Dét er en stor mundfuld. Men hvad er et opsving værd, hvis ikke det bruges til dem, der har hjælp behov?

De bugnende kister hos de rigeste danskere er nemlig kun blevet proppet endnu mere fulde – også under krisen. Så de har ikke brug for mere. Snarere tværtimod skal vi til at fordele goderne bedre – og dét gælder stadig, også selvom krisen tilsyneladende er ovre.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Finansloven er – lidt – rød

Finansloven er – endelig – blevet rød. Lidt rød ihvertfald.

Kynisk betragtet kan man også sige, at det er sidste chance, hvis den nuværende regering skal virke bare en smule optaget af at hjælpe de svage og udsatte i samfundet.

Som fx de cirka 50.000 mennesker, der har mistet deres dagpenge, og som der stadig ikke er fundet en tilfredsstillende løsning på.

Men også mange andre mennesker i Danmark lever under forhold, som ikke er værdige for et moderne velfærdssamfund som det danske.

Danmarksbloggen vurderer derfor også, at det kan blive svært at få overbevist danskerne om det solidariske islæt hos Thorning, Corydon og Østergaard med denne finanslov. Så kan Corydon kalde det fællesskabets finanslov så meget han vil.

Alternativet – Løkke, Pape, Thuelsen Dahl og Samuelsen – er dog langt værre.

Det skal man huske – også selvom det med den såkaldte røde regering er et valg mellem lidt pest eller meget kolera.

Og det ved man godt hos SF – og især hos Enhedslisten, som med denne finanslov har vist, at de kan deres politiske håndværk og indgå aftaler uden at give køb på deres værdier.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk

Jan Johansen – i den sorte eller den røde bog?

Socialdemokraternes boligordfører Jan Johansen stemte i går for Enhedslistens forslag om at halvere genoptjeningsperioden for dagpenge fra 12 til seks måneder.

Han gik dermed imod hans eget parti og regeringen, men var som han selv sagde det “forpligtet over for sine vælgere og sin samvittighed.”

Politiske kommentatorer var også efterfølgende hurtigt ude og tale om, at nu var Jan Johansen skrevet op i statsministerens sorte bog.

Det kan sagtens være. MEN han blev også skrevet op i vælgernes og potentielles vælgeres røde bog … og på listen hos de politiske kollegaer, der mener det samme som han.

For det er ikke alle – heller ikke på Christiansborg og heller ikke blandt socialdemokraterne – der er enige i den lyseblå version af socialdemokratisk politik, som føres i øjeblikket.

Og skulle der ske det, at regeringsmagten skifter ved næste valg, kunne Danmarksbloggen godt forestille sig – og håbe, at en mere rød og medmenneskelig version af socialdemokrater kunne komme til magten i Socialdemokratiet.

Skrevet af: Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør på Danmarksbloggen.dk